Telefoon Icoon074 - 7630908

Proeftuin Lageveld

Van Heteren B.V. ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en)

Het in een proeftuinomgeving onderzoeken, ontwikkelen, ‘real-life’ testen en demonstreren van duurzame en innovatieve productoplossingen voor openbare infrastructurele werken. Hierbij worden deze innovaties aan de buitenwereld getoond en blootgesteld, om de toepassing ervan in echte en complexe situaties aan te tonen en praktische inzichten op te doen voor doorontwikkeling richting marktintroductie. Dit resulteert in producten met een lagere ecologische voetafdruk, een langere levensduur, flexibelere inzetbaarheid en een lagere total cost of ownership. De concrete resultaten voor dit project zijn:

  • Multifunctioneel, drijvend en lichtgewicht composieten platform/brug
  • Vezel versterkte beschoeiing
  • Mobiel geluidsabsorberend systeem
  • Duurzaam bouwsysteem voor half verharding
  • Bewapend hybride grassysteem

De deelnemers in dit project zijn: Regio Twente, Marquette Groen B.V., TenCate Thiolon B.V. en Van Heteren B.V.

Het operationeel programma (OP) EFRO Oost-Nederland is een gezamelijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie. Oost-Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en koolstofarme economie. Het doel is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten.

De hierboven genoemde activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie.

Kijk voor meer informatie over het subsidieprogramma op www.op-oost.eu.